RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Mustang Klub Polska, ul. 3-go Maja 8, 39-432 Gorzyce. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora – Art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – organizacja imprezy. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia udziału w Classic Mustang Rally opisanym pod adresem http://classicmustangrally.pl/. Odbiorcą Pani/Pana danych będą osoby oraz Mustang Klub Polska Promocja Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa odpowiedzialne za organizację z ramienia  Mustang Klub Polska. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zapewnienia udziału w Classic Mustang Rally, o ile stosowne przepisy nie wymagają dłuższego przetwarzania danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi nam zapewnienie udziału Classic Mustang Rally.